• Today torrents
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  De tweede energiecentrale voor Stora Enso Langerbrugge

  Eind 2007 wordt de investering voor de bouw van een tweede energiecentrale op het fabrieksterrein goedgekeurd. Deze nieuwe energiecentrale produceert stroom en elektriciteit op basis van een brandstoffenmix, bestaande uit biomassa en secundaire brandstoffen. Samen met de bestaande energiecentrale voorziet Stora Enso vanaf midden 2010 in 100 % van haar stoombehoefte en meer dan 50 % van haar elektriciteitsbehoefte.

  Het SELM42-project
  Twee jaar lang werkte een energie(k) team aan de voorbereiding van de energiecentrale. Het definitieve groene licht van de Stora Enso Groep voor de bouw van een nieuwe multifuel WKK-energiecentrale met Ciculating Fluidised Bed, werd gegeven op 5 november 2007.

  Dit project wordt “SELM42” gedoopt. “SELM” staat voor Stora Enso Langerbrugge Mill en “42” is het gebouwnummer van de nieuwe installatie. Dit gebouwnummer is als volgt samengesteld: de 4 staat voor energiecentrale en de 2 staat voor de tweede energiecentrale. Gaande de bouw van deze nieuwe energiecentrale wordt de centrale EC2, energiecentrale 2, gedoopt.

  Het concept
  Een energiecentrale kan men simplificeren tot twee cyclussen: een brandstof/rookgas cyclus en een water/stoomcyclus. In een energiecentrale worden brandstoffen omgezet in rookgassen. Deze hete rookgassen warmen in de stoomketel voedingswater op tot hogedrukstoom. Deze stoom wordt dan ontspannen in de turbine tot de druk bijna helemaal is weggevallen. De turbine drijft op haar beurt een generator aan die elektriciteit produceert. Tijdens het ontspannen kan stoom worden afgetapt voor bijvoorbeeld een droogproces, zoals bij onze papiermachines.

  Net zoals bij de energiecentrale 1 is de hoeveelheid brandstoffen voor de nieuwe installatie ± 750 ton/dag, maar de energie-inhoud per ton is veel hoger. Voor eenzelfde massa aan brandstoffen wordt 2,5 maal meer stoom geproduceerd, 162 ton/uur i.p.v. 65 ton/uur, waarvan ongeveer 40 % zal ontspannen worden tot 2,2 bar voor processtoom en het saldo volledig zal ontspannen worden voor uitsluitend elektriciteitsproductie.

  Het eindproduct van verbranding zijn rookgassen die verder worden gereinigd in een rookgasreiniging, vergelijkbaar met energiecentrale 1, maar met een extra reinigingstrap. De CO2-reductie wordt gerealiseerd door de inzet van biobrandstoffen of biomassa en door de keuze van de WKK, waardoor een hoog omzettingsrendement wordt bereikt van brandstoffen naar nuttige energie.

  De onderdelen 

  De verbrandingsoven
  Conceptueel zijn de twee boilers dezelfde, met uitzondering van de cyclonen. De functie van de cyclonen is het zand afscheiden alvorens de rookgassen in de tweede rookgasvertrek komen. De functie van het circulerend zand is de verspreiding van verbrandingsenergie over de gehele vuurhaard. Zonder circulatie zou bij verbranding van koolstofrijke brandstoffen een te hoge concentratie van verbrandingsenergie plaatsvinden in het wervelbed en de temperaturen zouden kunnen oplopen tot meer dan 1.200 °C. ook voor een watergekoelde stoomketel is dit te veel.

  Koeltorens
  Koeltorens zorgen voor de koeling van de turbinecondensor, compressoren, airco, …en voor het condenseren van reststroom komende van de turbine. De koeltoreneenheid bestaat uit 3 identieke modules. Het omloopwater dat naar de koeltorens wordt gepompt, wordt verneveld in de omgevingslucht die door middel van grote ventilatoren door de koeltorens wordt teruggestuurd naar de installaties en zal de warmteafgifte van machine-installaties opnemen en opnieuw terugvoeren naar de koeltoren. Een deel van het koelwater gaat tijdens het verspreiden en afkoelen in de koeltoren verloren als damp. Dit verlies vult Stora Enso terug aan met friswater uit de friswaterbehandeling. Het grootste deel wordt onderaan de koeltoren opgevangen om het terug in het omloopcircuit te brengen.

  Het brandstofpark
  De energiecentrale wordt gevoed met brandstof, namelijk B-hout en RDF. B-hout is afkomstig van containerparken en afbraakwerken. RDF staat voor Refuse Derived Fuels en is materiaal dat geen ander nuttig doeleinde heeft en versnipperd wordt vooraleer het in de boiler ingezet wordt als brandstof. Beide brandstoffen worden geleverd en opgeslagen in het brandstofpark. Vooraleer de materialen in silo’s terechtkomen worden ze met magneetbanden ontdaan van ijzer; het B-hout wordt ook nog eens gezeefd, te grote stukken gaan door de breker. Via de grote transportband komen beide brandstoffen dan vanuit de silo’s in de boiler terecht voor verbranding.

  De turbine
  De turbine zelf weegt 67 ton en is het hart van de energiecentrale en heeft een elektrisch vermogen van meer dan 40 MW, als alle geproduceerde stoom van de ketel over de turbine tot in de condensor wordt geleid. Het is echter de bedoeling om na het hogedrukstroomgedeelte van de turbine een gedeelte van de geproduceerde stoom aan een lagere stoomdruk af te tappen en naar de papiermachines te sturen. Deze processtoom wordt dan gebruikt om het papier te drogen, het productieproces op de juiste temperatuur te houden of te brengen en om de lokalen te verwarmen.

  Planning
  In de lente van 2010 waren er de eerste tests met brandstoffen, Stora Enso ging daarna in productie, er waren dan nog regelmatige stops voor controles maar tegen de zomer van 2010 draait de energiecentrale van Stora Enso continu.

  Bron: Staffin Langerbrugge, personeelsblad Stora Enso Langerbrugge