• Today torrents
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  Vergisting kent sterke groei

  De cijfers van de VREG tonen voor 2009 een belangrijke stijging voor de productie van groene stroom door vergisting.

  In 2009 werd 227 GWh groene stroom door middel van vergisting geproduceerd, bijna dubbel zoveel als het jaar ervoor. Ook de opbrengst uit installaties van anaërobe waterzuivering en de vergisting van slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn hierin opgenomen. Het totaal opgestelde vermogen van vergistingsinstallaties bedraagt 56,5 MWe. De productie van groene stroom uit stortgas kent eerder een dalende trend. Er geldt in Vlaanderen een stortverbod voor organisch-biologisch afval, waardoor het logisch is dat de productie uit stortgas verder afneemt.

  Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van de groenestroomproductie door vergisting:

  Bron grafiek: VREG, 2009.

  In 2009 waren er volgens Biogas-E (het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen) 29 installaties voor de vergisting van mest, organisch-biologisch afval en energieteelten. Deze waren samen goed voor een capaciteit van 1.122.000 ton. Tegenover het voorgaande jaar kwamen er 10 installaties bij. Verder zijn er nog eens 27 installaties vergund of in bouwfase met een bijkomende capaciteit van 1.550.000 ton.

  Bron: Nieuwsbrief VEA