• Limetorrents
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  Warmtenet Janssen Pharmaceutica met diepe geothermie

  Janssen PharmaJanssen Pharmaceutica kondigt aan dat het diepe aardwarmte zal ontginnen op 2,4 kilometer diepte onder haar bedrijfssite te Beerse-Vosselaar voor de verwarming en koeling van haar gebouwen.

  Hiermee is Janssen Pharmaceutica het eerste bedrijf in Vlaanderen dat diepe geothermie als groene energiebron zal aanwenden. Dankzij aardwarmte kan de CO2-uitstoot van Janssen Pharmaceutica tot 30 procent dalen, met bijna 16000 ton per jaar.

  CEO Janssen Pharmaceutica dr. Stef Heylen: “Al vele jaren werken we aan een ambitieus plan om aardwarmte aan te wenden voor onze site. Onze energiebehoefte is immers groot en aardwarmte is de perfecte oplossing. Aardwarmte is groene en hernieuwbare energie, veroorzaakt geen overlast en is stabiel in prijs.”

  Het project gaat gepaard met grote investeringen: niet alleen voor het aanboren van de grondwaterlagen op 2,4 kilometer diepte, maar ook voor de realisatie van een nieuw energiegebouw en de aanleg van een innovatief warmtenet van de vierde generatie. Alles samen goed voor een investering van 40 miljoen €. Het project krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (1.5 mio €), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (2 mio €) en het Vlaams Energie Agentschap (4 mio €). De start van de werken is gepland na de zomer.

  Innovatieve groene warmte en koeling

  Op de site wordt het bestaande warmtenet, met oververhit water aan 185°C, vervangen door een nieuw warmtenet van de 4de generatie. Dat wordt een driepijps-net met verschillende temperatuursniveau’s, van 90 tot 30°C. Het nieuwe net koppelt daarbij in cascade de bestaande gebruikers in, naast de geothermiecentrale, restwarmtebronnen en twee ketelhuizen (voor piek- en backupcapaciteit, totaal vermogen van 94MW). Vooral de aansluiting en integratie van de bestaande gebruikers, met historische regelconcepten en dimensionering, wordt een grote uitdaging, om de operaties op de site niet te verstoren.

  Absorptiekoeling zal het bestaande koelwaternet gedeeltelijk voorzien van “groene koeling” en daarbij neemt de bestaande koelwatercapaciteit toe tot 33MW in totaal.

  Een intelligente sturing op twee niveau’s realiseert een maximale economische en ecologische waarde. In de eerste plaats volgt de sturing continu de vraag van gebruikers per temperatuurniveau, met bijsturing om het net in balans te houden. Daarnaast optimaliseert de sturing van de aanbodzijde de maximale efficiëntie door de juiste beschikbare bronnen in te schakelen. Op termijn wordt daar de koppeling naar energieprijzen toegevoegd, zodat een geïntegreerd smartgrid ontstaat met de koppeling van elektriciteit, koeling en verwarming.

  Het innovatieve concept realiseert een maximaal temperatuursverschil aan de geothermiebron en behaalt zo de grootste verduurzaming en economische waarde uit de beschikbare aardwarmte, met een daling van het aardgasverbruik met 85 GWh per jaar.

  Garantieregeling voor geothermie

  Diepe geothermische boringen houden steeds risico’s in. Janssen Pharmaceutica is het eerste bedrijf dat gebruik zal kunnen maken van de Vlaamse garantieregeling voor diepe aardwarmte. Vlaams minister van energie Bart Tommelein: “Met de garantieregeling willen we bedrijven over de streep trekken. Als ze het op voorhand geschatte vermogen niet halen, dan kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen. De bedrijven dragen zelf ook bij aan die garantieregeling door de betaling van een premie. Hopelijk kan onze garantieregeling en het goede voorbeeld van Janssen Pharmaceutica mee voor een doorbraak zorgen van diepe aardwarmte in Vlaanderen.”

  Steun van provincie en gemeenten

  De Antwerpse Provinciegouverneur Cathy Berx verklaarde dat de Provincie Antwerpen geothermie voluit wil ondersteunen als belangrijke bron van hernieuwbare energie. Geothermie draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van de regio en tot een aantrekkelijker investeringsklimaat. Ze doet een oproep aan alle overheden en betrokkenen op om van (diepe) geothermie een gedeeld succes te maken.

  De vier burgemeesters van de stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar) zeggen ook hun volle steun toe vanuit hun gemeenten en van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Diepe geothermie kan in de Kempen een essentiële rol spelen in het behalen van de doelstellingen van het Burgemeesterconvenant, met o.a. een vermindering van de CO2-uitstoot met 20% tegen 2020.

 • angeltorrents.com