• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  Nieuwe ISVAG-centrale: architecturaalontwerp

  In oktober 2016 keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlakbij de bestaande installatie op de Boomsesteenweg/A12. ISVAG gaat daarmee elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen en warmte uitkoppelen voor 40.000 gezinnen. Vandaag stelde ISVAG het ontwerp van de nieuwe afvalenergie-centrale voor.

  Architecturaal baken

  ISVAG ziet de nieuwe centrale als een architecturaal baken dat openheid en transparantie benadrukt. Via een ontwerpwedstrijd selecteerde ISVAG een architectenbureau voor de buitenschil en de omgevingsaanleg. De jury koos voor het Antwerpse ontwerpersbureau BEL Architecten, dat op alle onderdelen het beste ontwerp presenteerde: een mooi en gedurfd ontwerp, dat niet louter een industriële installatie is, maar een afvalenergiecentrale met een knap schild omheen. Het ontwerp is nu nog een impressieschets: in de volgende maanden wordt het verder verfijnd.

  Best Beschikbare Technieken

  De ISVAG-installatie dient voor de verwerking van restafval, dat overblijft na sortering van huishoudelijk afval. Ook bij een optimale gescheiden inzameling en recyclage zal er steeds een restfractie overblijven. Deze wordt verwerkt in een roosteroven met een capaciteit van 190.000 ton per jaar, gekoppeld aan een WKK die elektriciteit en warmte recupereert.

  Door toepassing van de “Best Beschikbare Technieken blijft de impact op de omgeving bovendien minimaal: de installatie krijgt een Selectieve Katalytische Reductie (SCR), die de NOx emissies uit de rookgassen filtert, aangevuld met een half-natte rookgaswassing. De keuze voor deze configuratie werd positief beoordeeld door de externe wetenschappelijke adviesgroep, met experts uit binnen- en buitenland. De nieuwe installatie zal veel beter scoren dan de wettelijke norm: ISVAG zal de laagste NOx emissies van Vlaanderen halen.

  Warmtenet

  De nieuwe installatie zal stroom en/of warmte kunnen leveren, afhankelijk van de vraag en het seizoen. ISVAG kan zo een groter aantal Antwerpse gezinnen van groene elektriciteit voorzien dan met de huidige installatie (35.000 gezinnen t.o.v. 25.000 nu), en dankzij de aanleg van een warmtenet zullen 40.000 Antwerpse gezinnen of bedrijven duurzaam kunnen verwarmen.

  Momenteel zijn er al concrete plannen voor de aanleg van een mini-warmtenet naar een naburig bedrijf dat daarmee jaarlijks ruim 1 miljoen m3 aardgas bespaart. De Stad Antwerpen heeft met Eandis en Infrax een intentieovereenkomst afgesloten voor de verdere uitrol van het warmtenet vanuit ISVAG. De eerste fase kan al eind 2017 starten bij de heraanleg van de Terbekehofdreef in Wilrijk. Daarna komen er ook uitbreidingen naar het bestaande warmtenet op Nieuw Zuid en het toekomstige warmtenet op het duurzame bedrijventerrein BlueGate. Ook de uitkoppeling richting Wilrijk, naar het nieuwe woonproject Neerland en ziekenhuis UZA, is belangrijk, net als de samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven voor de aansluiting van o.a. Kiel, Jan de Voslei en Emiel Vloorstraat. De nieuwe centrale van ISVAG biedt zeer grote opportuniteiten om de ruime omgeving van duurzame warmte te voorzien en de stedelijke klimaatdoelstellingen mee te realiseren.

  ISVAG hoopt in 2019 te kunnen starten met de bouw om eind 2022 de nieuwe centrale in gebruik te nemen

 • Latest 100