• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

  Persberichten WPP

  “Aanpassing van de energieheffing legt de focus op warmtepompen als duurzaam alternatief voor elektrische verwarming” (19/07/2016)

  De verlaging van de energieheffing voor wie 20-25 MWh elektriciteit per jaar verbruikt is positief nieuws voor wie elektrisch verwarmt.   Het WarmtepompPlatform van ODE bevestigt dat voor wie nog een elektrische verwarming in huis heeft het absoluut aangeraden is om een investering in een warmtepomp te overwegen. Elektrische verwarming is een zeer inefficiënt gebruik van de hoogwaardige energievorm die elektriciteit is.   

  Warmtepompen zijn het uitgelezen alternatief, want veel efficiënter en duurzamer omdat ze het grootste deel van de warmte uit de ondergrond of omgevingslucht halen en ze bieden een oplossing bij nieuwbouw, renovatie en vervangingsmarkt.  Voor het WarmtepompPlatform verdienen dan ook alle warmtepompen een bonus in het energiebeleid.  Om deze investering maximaal te laten renderen, benadrukt het WarmtepompPlatform wel dat mensen die een warmtepomp overwegen, kwalitatief hoogstaande toestellen gebruiken (het Europees energielabel maakt het mogelijk om warmtepompen te vergelijken, ook met andere types verwarmingssystemen) en een beroep doen op deskundige bedrijven (Vanaf 1/7/2017 moeten alle warmtepompinstallateurs over een RESCERT kwaliteitscertificaat beschikken).

  Standpunt WPP vernieuwde ecologiepremie (26/06/2016)

  "Het Warmtepompplatform WPP is blij te zien dat de warmtepomptechnologie in de vernieuwde ecologiepremieerkend wordt als een relevante bijdrage in het milieu- en energieverhaal en dat warmtepompen expliciet onder de noemer hernieuwbare energie staan - daar horen ze thuis.  Natuurlijke koudemiddelen, aansluiting op warmtenetten of hergebruik van restwarmte zijn technieken waarbij warmtepompen een cruciale rol kunnen spelen, en geothermie als warmtebron komt expliciet in aanmerking voor steun.  

  WPP is voorstander van een uitbreiding van deze lijst naar de warmtepomptechnologie op zich: elke toepassing waarin een warmtepomp aantoonbaar laagwaardige (en dus onbruikbare) rest- of omgevingswarmte opwaardeert tot een bruikbaar temperatuurniveau verdient ondersteuning.  Het vermijdt immers het gebruik van fossiele brandstoffen en kan, indien elektrisch aangedreven, potentieel het gebruik van groene elektriciteit bevorderen."

  Website van de ecologiepremie

   

   

 • Latest 100