• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

  Fotovoltaïsche zonne-energie

  De EU schaft minimum import prijzen voor PV uit China af

  De EU besliste om de minimum import prijzen voor PV vanuit China, Taiwan en Maleisië vanaf vandaag af te schaffen. Dit is positief voor de PV sector en de consument. Als gevolg van de afschaffing zal de prijs voor Chinese cellen en modules dalen. Gemiddeld zou dit een verschil maken van €0.05 per Wp per paneel, wat neerkomt op een ongeveer €200 voor een gemiddelde residentiële installatie. Deze prijsdaling zal positief zijn voor de werkgelegenheid in de sector en voor het aandeel hernieuwbare energie.

  Duidelijkheid nodig over compensatie bestaande prosumenten bij invoering digitale meter

  Minister Tommelein belooft dat eigenaars van bestaande PV installaties en nieuwe tot eind 2020, voor 15 jaar hun rendabiliteit behouden zoals onder de terugdraaiende teller. Op dit moment is er ongerustheid over de vraag of de Vlaamse regering en de VREG wel in staat zijn deze belofte na te komen. Nochtans is het bijzonder belangrijk om het draagvlak voor PV te behouden om de hernieuwbare energie doelstellingen te bereiken en de sluiting van de kerncentrales op te vangen. PV-Vlaanderen en Techlink overleggen met de VREG om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren.

  Minister Tommelein heeft steeds aangegeven dat de rentabiliteit voor prosumenten die investeerden in zonnepanelen moet behouden blijven bij het invoeren van de digitale meter. Die uitrol begint in januari 2019. Maar op dit moment staat het nog niet vast hoe de elektriciteitsfactuur van bestaande prosumenten eruit zal zien. De Vlaamse regering is enkel bevoegd voor het gedeelte energie. In het ontwerpdecreet besliste ze om dit energiedeel virtueel te laten terugdraaien. Voor het onderdeel distributienettarieven is de Vlaamse regulator, VREG, bevoegd en daarnaast zijn er nog federale heffingen op de elektriciteitsfactuur. De VREG kan beslissen om ook het distributietarief terug te laten draaien, of om het distributietarief te laten betalen op de bruto afname. In dit laatste geval zou het prosumententarief wegvallen. Over de federale componenten blijft voorlopig nog onduidelijkheid.

  Het wel of niet virtueel terugdraaien van alle onderdelen van de elektriciteitsfactuur heeft een gevolg voor de terugverdientijd. Bij het niet terugdraaien van de distributienettarieven heeft de prosument financieel belang bij het zoveel mogelijk streven naar gelijktijdigheid in productie en consumptie.

  De VREG en Minister Tommelein moeten verduidelijken welke delen van het elektriciteitstarief zullen terugdraaien bij de invoering van de digitale meter, en welke gevolgen dit heeft voor het al dan niet aanrekenen van een prosumententarief. Uitgangspunt moet zijn dat de rendabiliteit van bestaande installaties niet mag verlagen. Aangezien de digitale meter vanaf 2019 ingevoerd wordt, dringen ODE en Techlink erop aan om snel duidelijkheid te brengen.

  Ontwerpdecreet

  Meer informatie

  Vlaamse regering keurt plan goed voor uitrol digitale meter

  Op vrijdag 3 februari 2016 keurde de Vlaamse regering een plan goed voor de uitrol van digitale meters in Vlaanderen. In 2019 wil de Vlaamse regering starten met de uitrol van gestandaardiseerde, eenvoudige digitale meters die kwartierwaarden kunnen meten en communiceren. Gebruikers kunnen hieraan optioneel een ‘slimme’ energie-management module toevoegen.

  In een eerste fase zal men digitale meters verplicht plaatsen bij nieuwbouw, verplichte metervervanging, ingrijpende renovatie, installatie van nieuwe decentrale productie kleiner dan of gelijk aan 10 kVA, plaatsing van nieuwe en vervanging van bestaande budgetmeters en bij bestaande prosumenten.

  Door het invoeren van de digitale meter zal het systeem van de terugdraaiende teller uitdoven. Om dezelfde rendabiliteit voor zonne-energie installaties te verzekeren als onder het huidige systeem, werkte de regering een alternatief compenserend systeem uit. Bestaande zonnepanelen installaties en installaties geplaatst tot en met 31 december 2020 zullen een compensatieregeling evenwaardig aan die van de terugdraaiende teller krijgen gedurende 15 jaar. Nieuwe PV installaties zullen een alternatief maar gelijkwaardig vergoedingssysteem krijgen.

  Meer informatie

  Persbericht 

  Conceptnota

  Vlaams Energieplan 2020: 6,4 miljoen extra zonnepanelen

  De Vlaamse regering keurde op vrijdag 8 juli een conceptnota goed met aangepaste subdoelstellingen voor hernieuwbare energie, om de doelstellingen voor 2020 te realiseren. De subdoelstelling voor fotovoltaïsche zonne-energie stijgt met 31% in vergelijking met de vorige cijfers.

  Hiervoor voorziet het Energieplan 2020 een groei met in totaal 6,4 miljoen zonnepanelen. Dit komt overeen met 1 600 000 kW aan PV-installaties. Per jaar rekent men op een aangroei met  33.161 particuliere kleine installaties op particuliere daken, 737 middelgrote installaties en 177 grote installaties. De jaarlijkse totale marktgroei zou 320 000 kW moeten bereiken (1,6 miljoen kW over 5 jaar).

  Meer cijfers zijn terug te vinden in de presentatie Energieplan 2020

  PV-Vlaanderen en ODE verwelkomen Zonneplan van minister Tommelein

  Vandaag keurde de Vlaamse Regering het Zonneplan goed, een initiatief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.
  PV-Vlaanderen en ODE verwelkomen het nieuwe Zonneplan dat een reeks concrete maatregelen oplijst die zonnepanelen een stevige duw in de rug moeten geven.

  Meer informatie:

  Presentatie Zonneplan

  Zonneplan

  Persbericht van ODE en PV-Vlaanderen

  Sectorfederaties richten PV CYCLE BELGIUM op voor de aanvaardingsplicht van afgedankte zonnepanelen

  Op 1 juli 2016 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in België in werking, waardoor de inzameling, recycling en financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de lokale fabrikanten, invoerders en distributeurs van zonnepanelen.

  Alle sectorfederaties (PV-Vlaanderen, Eloya, Fedelec, Nelectra en de groothandelsfederatie FEE) hebben daarvoor samen PV CYCLE BELGIUM opgericht. Dat is het nieuwe collectief systeem dat het beheer, de inzameling en de verwerking organiseert van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen en de PV-sector "ontzorgt".
  Een zichtbare milieubijdrage zal vanaf die datum van toepassing zijn op elk nieuw verkocht zonnepaneel. Daarmee wordt de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen nu en in de toekomst gegarandeerd.

  Meer informatie:

  Info voor PV-bedrijven:

  Zonnepanelen: maak zelf groene stroom


   zonnepanelen                   omvormer           terugdraaiende teller      groene stroom

  Voordelen

  duurzame energie     levensduur > 25 j          stevig en veilig              recycleerbaar

  Meer weten? Klik op de icoontjes

 • Latest 100