• Today torrents
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

  De cijfers

  Volgens de recentste voorlopige cijfers van de VREG (maart 2014) stond er eind december 2013 ongeveer 2 123 000 kilowatt aan PV-installaties (vermogen van de omvormer) op gebouwen in Vlaanderen, verdeeld over 224 774 installaties. Ruim de helft van het vermogen staat op particuliere daken.

  De totale jaarlijkse zonnestroomproductie bedraagt 1,9 miljard kilowattuur, goed voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 540 000 gezinnen - dat is een vijfde van alle Vlaamse huishoudens. In 2013 was de jaarlijkse marktgroei van 44 MW wel veel lager dan in de voorgaande jaren.

  De steun uit groenestroomcertificaten is geen overheidssubsidie, maar wordt betaald door de netbeheerders, en na doorrekening door alle eindverbruikers, uitgezonderd de energie-intensieve industrie. In de toekomst blijft deze extra bijdrage onder controle, door de forse daling van de gegarandeerde certificaatprijzen voor zonnestroom vanaf 2013.

  Het installeren van zonnepanelen is een investering in een groene energietoekomst. Nu al bespaart zonnestroom op de invoer van fossiele brandstoffen voor elektrische centrales. Ook de vermeden CO2-uitstoot kan in euro's berekend worden. De Vlaamse onderzoeksinstelling Vito heeft deze twee financiële besparingen doorgerekend voor de periode 2010-2020. In totaal bespaart zonnestroom gemiddeld 7,6 eurocent per kWh in uitstoot en brandstof. Met een realistisch groeiscenario tot 4300 MW in 2020 betekent dit gemiddeld 194 miljoen euro per jaar.

  Fotovoltaische zonne-energie schept werk en inkomsten voor de overheid (directe en indirecte werkgelegenheid, belastingen en sociale bijdragen  voor de overheidsbegroting). In totaal is in de periode van 2006 tot 2011 ongeveer 5,8 miljard euro geïnvesteerd in zonnepanelen op daken van gezinnen en bedrijven. Dat heeft de overheid ongeveer 620 miljoen euro aan BTW-inkomsten opgeleverd naast de sociale bijdragen van de installatiebedrijven.

  Zonnestroom verlaagt ook de beursprijzen voor elektriciteit op zonnige dagen. De CREG heeft dit effect doorgerekend voor het jaar 2010 (met 800 MW zonnepanelen) met als resultaat een totaal voordeel van 59 miljoen euro per jaar voor alle eindverbruikers. Bij hogere vermogens kan dit voordeel nog stijgen.

  Meer informatie vindt u in onze visietekst van november 2012.