• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

  Fotovoltaïsche zonne-energie archief

  Verplicht aandeel hernieuwbare energie vanaf 2014

  Vanaf 1 januari 2014 moeten alle nieuwe woningen of grondige renovaties een minimum verplicht aandeel hernieuwbare energie realiseren.

  Dat kan gemakkelijk met zonnepanelen. Lees er meer over in deze folder (PDF, formaat A5, 4 p.).

  Premies voor lager E-peil

  De netbeheerders geven bovendien een gloale E-peilpremie voor een score van E-40 of lager. Voor een nieuwbouwwoning gaat het om 1800 euro voor E40. Een PV-systeem van 4 kWp verlaagt het E-peil met ongeveer 20 punten.Op een nieuwbouw met E-peil E60 zonder zonnepanelen levert 4 kWp PV dus 1800 euro extra premie op.

  Groenestroomcertificaten voor kleine PV-systemen afgeschaft

  Op 17 januari 2014 beslist de Vlaamse regering om voor kleine PV-installaties tot en met 10 kW geen stroomcertificaten meer toe te kennen, vanaf 1 februari 2014. Door het wegvallen van de netvergoeding is immers de nood aan steun onder 0 gedaald en blijven zonnepanelen interessant. Zonnestroom is immers fors goedkoper dan klassieke stroom uit het net.

  Is de steun voor alle PV-installaties afgeschaft?

  Neen, alleen voor kleine PV-installaties tot en met 10 kW, de "particuliere" PV-installaties. Voor grotere PV-installaties blijven de groenestroomcertificaten behouden, omdat de kostenstructuur daar anders ligt: geen terugdraaiende teller en een lagere stroomprijs. Voor PV tussen 10 en 250 kW gaat het om 48,54 euro/MWh, voor PV tussen 250 en 750 kW bedraagt de steun 40,55 euro/MWh. 

  Waarom is er geen steun meer nodig voor kleine PV? 

  De steun die nodig is voor zonnepanelen wordt elk half jaar opnieuw berekend door het Vlaams Energieagentschap VEA. Met het rekenmodel van de "onrendabele top" berekent VEA hoeveel steun per MWh zonnestroom nodig is gedurende 15 jaar om een financieel rendement van 5% op de investering te bereiken. In de vorige berekening van januari 2013 was de netvergoeding nog inbegrepen, zodat er een kleine steun nodig was. In de nieuwe berekening zonder netvergoeding van januari 2014 komt de nood aan steun op 0 uit. Dat betekent dat er geen groenestroomcertificaten meer worden uitgereikt aan kleine PV-installaties tot en met 10 kW. Door de energiebesparing die de eigen productie van zonnestroom oplevert, blijven zonnepanelen interessant voor particulieren, zelfs zonder subsidie.

  Krijgen bestaande PV-installaties nog groenestroomcertificaten?

  Voor alle PV-installaties van voor 2013 verandert er niets. Voor kleine PV-installaties die vanaf januari 2013 met het nieuwe steunmechanisme werden opgestart, verdwijnt ook de (kleine) certificaatsteun van 21 euro/MWh, omdat ook voor deze zonnepanelen de netvergoeding wegvalt en ze dus zonder steun rendabel zijn geworden. Overigens kwam de uitbetaling van een groenestroomcertificaat pas na ruim 4400 kWh, het was dus lang wachten op een kleine vergoeding.

  Moeten de certificaten van 2013 worden terugbetaald?

  Zeker niet. De aanpassing van de steun geldt enkel voor de toekomst, niet voor de certificaten die al toegekend zijn. We zullen verdere details met de VREG bespreken. 

  Blijft de terugdraaiende teller bestaan?

  Ja. Voor kleine PV-installaties tot en met 10 kW zal de klassieke stroomteller de energiebesparing door groene stroom uit zonnepanelen aftrekken van het klassieke verbruik. Dat is trouwens de belangrijkste opbrengst van zonnepanelen, zo'n tien keer groter dan de (nu afgeschafte) kleine steun uit groenestroomcertificaten. 

  Blijven zonnepanelen interessant om te installeren?

  Zonnepanelen zijn nu voor particulieren de goedkoopste keuze voor groene stroom. Wie zonnepanelen installeert, investeert in langdurige productie van groene stroom "uit eigen kweek" op zijn eigen dak. Het komt neer op het vooraf inkopen van een grote hoeveelheid groene stroom voor een periode van 25 jaar aan een zeer voordelige vaste prijs die de helft is van het huidige klassieke elektriciteitstarief.

  Zonnestroom is dus fors goedkoper dan klassieke stroom uit het net.

   

  Meer informatie?

   

  Netvergoeding voor kleine PV-installaties nietig verklaard

  Op woensdag 27 november heeft het Hof van Beroep te Brussel de aanvraag van de netbeheerders voor het aanrekenen van netvergoedingen onwettig verklaard.

  De belangrijkste argumenten in het arrest van de rechter zijn de volgende:

  • de aanrekening van een netvergoeding zou neerkomen op een onwettige wijziging van de structuur van het nettarief;
  • het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden door eigenaars van grote en kleine installaties op een verschillende manier te behandelen;
  • de elektriciteit die door eigenaars van kleine installaties op het net wordt geïnjecteerd, kan niet zonder meer gelijkgesteld worden met geïnjecteerde elektriciteit.

  Hoe realistisch is het dat er op korte termijn een alternatieve netvergoeding komt? We hebben de vraag gesteld aan onze advocaat. Hoger beroep is alvast uitgesloten: de huidige uitspraak is reeds door een Hof van Beroep gedaan (de wettelijke procedure voor klachten tegen de CREG). De CREG heeft ondertussen ook beslist om niet in cassatie te gaan tegen de uitspraak, en zal  ook geen nieuwe procedure opstarten voor het invoeren van een andere netvergoeding.

   

  Lees meer in nieuwsflits 18


  Nieuwe campagne "Stroom van eigen kweek"

  PVVL_imagocampagne_autostickerDe PV-sector lanceert een nieuwe positieve campagne voor zonnestroom. Zelf stroom produceren met eigen zonnepanelen garandeert een stabiele en voordelige stroomprijs voor 25 jaar. En het levert ook milieuvoordelen en energie-onafhankelijkheid op. Er is nog een groot potentieel bij particulieren en kmo's. Deze nieuwe imagocampagne wil dit stimuleren en de perceptie rond zonne-energie bijsturen.

  De campagne startte met een persconferentie samen met Vlaams minister voor Energie Freya Van den Bossche.

  Meer informatie: www.stroomvaneigenkweek.be

  Lees meer in ons persbericht.

   

   

 • Latest 100