Ode
Persbericht Organisatie Duurzame Energie	20/07/2023

Persbericht Organisatie Duurzame Energie 20/07/2023

03 augustus 2023

Hoe kijkt de hernieuwbare energiesector naar de toekomst na het turbulente jaar 2022?

 • Vrijwel alle deelsectoren verwachten hogere groei
  • Sterke groei wordt verwacht in de warmtepompsector, flexibiliteit en vraagsturing en duurzame mobiliteit;
  • Maar de bio-energiesector kampt met een negatieve beleidscontext;
  • Ook de dalende prijzen voor fossiele energie bemoeilijken de verdere ontwikkelingen opnieuw, vergeleken met 2022;
 • Groei vertaalt zich in nood aan bijkomende tewerkstelling
  • Maar bijna driekwart van de bedrijven geeft aan dat voldoende gekwalificeerd personeel vinden moeilijk tot zeer moeilijk is;
 • Een stabiel regelgevend kader is de hoofdvereiste voor verdere ontwikkeling onshore wind;
 • De warmtepompsector schuift als belangrijkste punt een taks shift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen naar voren;
 • De warmtenet-sector is optimistisch, maar ontwikkelingen in bestaande bebouwing gaan veel moeizamer;
 • Transparante regelgeving (48%), meer investeringszekerheid (45%) en voldoende beschikbaar personeel (32%) worden als belangrijkste voorwaarden om een gezonde groei en innovatie te verzekeren in de zonnepanelen-sector genoemd;
 • De markt is klaar om de flexibiliteit te bieden die nodig is om veel meer hernieuwbare energie te integreren, zowel op het transmissienet als het distributienet.

Dat blijkt uit de bevraging van de sector die ODE elk jaar organiseert om te peilen naar het voorbije jaar en de verwachtingen voor het huidige jaar. In dit persbericht vindt u een synthese van de resultaten.

Lees hier het volledige artikel.