• Limetorrents
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

  Steunmaatregelen

  De netbeheerders, de federale staat en sommige gemeenten geven financiële steun voor netgekoppelde PV-systemen. Deze steunmaatregelen zijn verschillend voor bedrijven en particulieren. Er bestaan drie soorten steunmaatregelen: vergoedingen voor de stroomproductie, investeringssubsidies en fiscale voordelen.

  Vergoedingen voor de geproduceerde PV-stroom

  Groenestroomcertificaten

  Sinds half juni is er geen certificaatsteun meer voor nieuwe kleine PV-installaties tot en met 10 kW vermogen (van de omvormer). Grotere PV-systemen (bvb. op bedrijfsdaken) hebben wel nog recht op groenestroomcertificaten voor totale hoeveelheid geproduceerde PV-stroom (ook het deel dat intern verbruikt wordt).

  Sinds 1 januari 2013 is het steunmechanisme van groenestroomcertificaten grondig hervormd. Uitgangspunt is het berekenen van een gegarandeerd financieel rendement op de investering van 5%. In plaats van 1 certificaat per 1000 kWh wordt de steun nu berekend als een fractie van een certificaat en voor PV verschilt de steun ook volgens de categorie van AC-vermogen van de omvormer. De volledige tabel uitleg vindt u op deze webpagina van de VREG.

  Voor PV gelden de volgende steunbedragen:
  :
  - Voor PV-installaties kleiner of gelijk aan 10 kW is er enkel nog steun voor installaties die tot en met half juni 2015 werden opgestart, in functie van hun startdatum.

  - Voor grotere PV-systemen tussen 10 en 250 kW  bedraagt de steun 3,55 cent/kWh. De hogere steun is nodig omdat de teller niet kan terugdraaien en het elektriciteitstarief voor het inrekenen van stroombesparing bij bedrijven lager is dan bij particulieren.

  - Voor installaties van 250 tot 750 kW is de certificaatprijs 3,57 cent/kWh.

  Meer info
  - webpagina VREG over groenestroomcertificaten
  - webpagina "Zonnepanelen" van de VREG (keuze tussen kleine en grote installaties)

  Terugdraaiende elektriciteitsmeter

  Voor vermogens onder 10 kW (wisselspanningsvermogen van de omvormer) moet de elektriciteitsmeter (kilowattuurmeter) kunnen terugdraaien. Op die manier wordt elke geproduceerde kWh PV-stroom aan het geldende tarief op de meter vergoed. Deze terugleververgoeding bedraagt ongeveer 27 cent/kWh voor particulieren (op basis van 4000 kWh verbruik en tweevoudig tarief); bedrijven hebben lagere tarieven. De vergoeding mag gecombineerd worden met de groenestroomcertificaten. Voor vermogens boven 10 kW geldt alleen de algemene regelgeving voor levering van elektriciteit aan het net en zijn geen tarieven vastgelegd.

  Investeringssteun

  Gemeentelijke subsidies

  Vroeger gaven een derde van de gemeenten een lokale subsidie voor zonne-energie, maar in de meeste gevallen is dit afgeschaft. Op de zoekmodule subsidies van de website www.energiesparen.be kan u opzoeken of uw gemeente toch nog een lokale subsidie toekent.

  Ecologiepremie (bedrijven): afgeschaft voor PV

  De ecologiepremie voor PV-installaties is afgeschaft.

  Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (particulieren)

  Op 28 november 2011 is deze belastingvermindering afgeschaft. Betalingen tot eind 2011 komen nog in aanmerking voor het oude systeem.

  Verhoogde investeringsaftrek (bedrijven)

  De investering in zonnepanelen mogen bedrijven gedeeltelijk aftrekken van hun belastbare winst. Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de verhoogde investeringsaftrek 13,5%.

  Meer info
  - details van de verhoogde investeringsaftrek op deze webpagina van VEA
  - subsidieoverzicht voor bedrijven in de Technologiefiche PV van het Agentschap Ondernemen

  Overige steunmaatregelen

  Subsidies voor onderwijsinstellingen

  Meer info bij AGION, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

  Subsidies voor land- en tuinbouwbedrijven

  Meer info bij het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond.

 • angeltorrents.com