Ode
ode.be  > Visie

Visie

Over ODE

Sinds haar oprichting in 1996 heeft de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) als doel de ontwikkeling van duurzame energie in Vlaanderen te bevorderen en te ondersteunen.

Sinds 2007 is ODE de koepelvereniging van diverse technologieplatformen. Binnen deze configuratie behartigt ODE de belangen van de marktspelers en is het een kenniscentrum op het gebied van duurzame energie.

ODE is een ledenorganisatie en coördineert de volgende platformen: Bio-energie Platform (energie uit biomassa), PV-Vlaanderen (fotovoltaïsche zonne-energie), VWEA (windenergie), Warmtenetwerk Vlaanderen en het Warmtepompplatform. Elk platform functioneert met eigen werkgroepen en projecten en heeft als doel om het duurzaam energiebeleid te ondersteunen en om de markt op gebied van duurzame energie te faciliteren. Andere technologieën zoals zonnewarmte, diepe geothermie, netintegratie volgt ODE op vanuit de algemene werking. 

Visie en missie

Een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie is de noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame, performante, innovatieve economie en een sociaal rechtvaardige, leefbare, milieuvriendelijke samenleving in Vlaanderen, België en Europa. 

ODE streeft naar energie-efficiëntie en een transitie naar 100% hernieuwbare energie in Vlaanderen tegen 2050. ODE is ervan overtuigd dat deze transitie haalbaar, betaalbaar en noodzakelijk  is. ODE wil meer duurzame, innovatieve en lokale energietoepassingen voor energiegebruik, -productie, transport en verwarming in Vlaanderen.

ODE is de ledenorganisatie die bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samenbrengt in technologieplatformen en werkgroepen, om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen. ODE wil de belangrijkste gesprekspartner inzake hernieuwbare energie voor de overheden en stakeholders zijn.

De leden zijn bedrijven, instellingen of personen die actief zijn in de duurzame energie sector in Vlaanderen. De leden van ODE engageren zich tot een positieve samenwerking om het doel van de vereniging te bereiken. Zij gaan akkoord met de missie, visie en doelstellingen van ODE en dragen die actief uit. De leden zetten zich in voor een kwalitatieve uitbouw van de hernieuwbare energiesector in het Vlaams gewest.

De platformen binnen ODE