Ode

Cijfers

Het aandeel energie afkomstig van hernieuwbare energie bronnen in Vlaanderen groeit gestaagd, verschillende platformen binnen ODE bieden een overzicht van het geïnstalleerd vermogen jaar na jaar. Hieronder een overzicht van interessante cijfers over hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Cijfers VEA

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid.

De Barometer groen energie van het VEA biedt een overzicht van de meest recente officiële gegevens over groene energie in Vlaanderen. Deze worden weergegeven in tabellen en heldere figuren.

Cijfers VREG

De VREG is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. 

De VREG publiceerd maandelijks het aantal uitgereikte steuncertificaten en garanties van oorsprong groene stroom en WKK en de handel daarin. Daarnaast publiceert de VREG ook regelmatig rapporten over de energiemarkt en energieprijzen in Vlaanderen.

Cijfers Elia

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet in België.

Elia publiceert o.a. productiecijfers van zonne en windenergie, deze zijn beschikbaar op kwartuurbasis. Andere productiegegevens, afname en onbalans zijn ook te downloaden op de website van Elia.

Cijfers Entso-E

Entso-E is een Europese koepel van transmissienetbeheerders.

Entso-E zet cijfers ter beschikking over elektriciteitsuitwisselingen tussen de buurlanden, de productie, de afname, de onbalans en de elektriciteitsprijzen in de Europese lidstaten.

Cijfers IRENA

IRENA is het internationaal agentschap voor hernieuwbare energie.

IRENA publiceert uitgebreide statistieken over hernieuwbare energie.

Cijfers van onze platformen