Ode

Europese doelstellingen

Europese doelstelling

De Europese Unie wil tegen 2050 klimaatneutraal worden. Als tussenstap wil het 55% van haar broeikasgasemissies verminderen tegen 2030.

Ook België en Vlaanderen moeten daar hun steentje aan bijdragen. Vlaanderen stelde daarom de ambitie om tegen 2030 haar emissies met 40% te laten dalen. 

De focus ligt daarbij ook sterk op gebouwen en verwarming/koeling. Dit omdat warmte ongeveer instaat voor 60% van de energie verbruikt door huishoudens. 
Vandaag verwarmen tot 85% van de gezinnen via gas of stookolie. Gemiddeld is slechts 9% van de verwarming en koeling duurzaam in België. Op de grafiek zie je dat dit ver beneden het Europees gemiddelde is. 

Er is dus nood om het percentage duurzame warmte zoals warmtepompen en warmtenetten fors op te trekken. 

Huidige positie van duurzame warmte en koeling in België

Vlaams warmtebeleid

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 haar broeikasgasemissie met minstens 40% doen dalen. 

Daarbij is het vergroenen van de invulling van de warmtevraag noodzakelijk om deze doelstelling te behalen. Anderzijds zal de warmtevraag ook drastisch moeten dalen via de (energetische) renovaties. 

Vandaag verwarmt nog 85% van de Vlamingen via fossiele brandstoffen (aardgas en stookolie). Voor WPP is het belangrijk dat we naar 100% duurzame verwarming gaan. Er is een ambitieus warmtebeleid nodig om dit te realiseren. 

De Vlaamse regering nam reeds enkele beslissing om de bocht naar meer groene warmte in te zetten: 

- Verbod op plaatsen en vervangen stookolieketels vanaf 2022
- Verbod op aardgasaansluiting in nieuwe grote verkavelingen en appartementsgebouwen vanaf 2021
- Verplichte renovatie voor niet-residentiële gebouwen
- Einde van socialisering van aardgasaansluiting
Premieverhoging voor lucht-waterwarmtepompen

Warmtepompboilerpremie

Warmtepompboilerpremie

WPP vertegenwoordigt verschillende fabrikanten en leveranciers van warmtepompen en warmtepompboilers.

Veel warmtepompboilers kunnen ook gestuurd worden via extern signaal om zo aan thermische opslag te doen.  

Binnen de nieuwe premie van de Vlaamse overheid werd voor warmtepompboilers de voorwaarde toegevoegd dat deze moet beschikken over een regeling om de warm watertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. 

Meer informatie over de premie kan u hier nalezen. 

Wil u als fabrikant ook uw toestellen op deze lijst, stuur dan een mail naar ellen.vanmello@ode.be