Ode

Ondersteuningsmechanisme voor biomassa(rest)stromen

Doel van de studie

ODE Bio-Energieplatform en Vlaco stelden twee jaar geleden een consortium (ABDE, Caprea, In den Roden Schilt Consulting en Vito) de vraag hoe het beleidskader voor bio-energie installaties kan evolueren en ingekanteld kan worden in het CO2-reductie beleid dat Europa naar voor schuift. Het feit dat dit klimaatbeleid volledig in het teken staat van een reductie in broeikasgasemissies en CO2-opslag biedt opportuniteiten voor bio-energie installaties. Waar het in het huidige beleid dikwijls zeer moeizaam omgaan is met de complexiteit van bio-energie (verschillende energievectoren, en de link met verschillende beleidsdomeinen), kan de omschakeling naar het CO2-denken deze complexiteit net omarmen.

Door met CO2-equivalenten te werken kunnen volgende facetten van bioenergie immers beter gevat worden:

1.Het bedienen van verschillende energievectoren.

2.Het flexibel inspelen op de noden van de energievectoren.

3.Het aanbieden van energie EN materiaal/grondstof toepassingen.

4.De verhouding met andere hernieuwbare energiebronnen in CO2-besparingspotentieel verduidelijken.

De studie probeert enkele concrete puzzelstukken aan te duiden voor bio-energie installaties, die in het volledige pakket van de EU Green Deal vervat zitten. Bij de opstart van de studie waren deze puzzelstukken nog vrij ver-van-ons-bed, maar nu de nationale en regionale overheden aan de slag zijn gegaan met de vertaling van de verschillende richtlijnen, wordt het concreet en gebruiken we deze studie om richting te geven aan een gepast toekomstig beleid voor bio-energie installaties.

Resultaat studie

Het rapport levert een interessant en actueel overzicht (2023), van het Europese, Belgische en Vlaamse klimaatkader, maar ook in de bestaande CO2-gebaseerde lasten en -ondersteuning in de omliggende regio’s (screening). De studie biedt een inzicht hoe CO2 centraal kan staan om de verschillende troeven van een bio-energie installatie beter in beeld te brengen en ondersteunen. Met de conclusies en 'krijtlijnen' van de studie hoopt het Bio-Energie platform dat dit kan leiden tot een beter begrip van de rol en troeven van bio-energie in een doorgedreven klimaatbeleid.

Het rapport kan U hier terugvinden.