Ode

Publicaties

WoodMac: zonne-installaties 'zowat overal ter wereld' goedkoper dan aardgas tegen 2023
WoodMac: zonne-installaties 'zowat overal ter wereld' goedkoper dan aardgas tegen 2023
woodmac: zonne-installaties 'zowat overal ter wereld' goedkoper dan aardgas tegen 2023
27 mei 2019
De dagen van nieuwe gasgestookte centrales die op basis van een genivelleerde kost gelijke tred houden met zonneparken, kunnen snel voorbij zijn. Maar de opkomst van concurrerende veilingen van hernie ...
Lees meer
D2GRIDS PROJECTLANCERING: OP NAAR 5G WARMTENETTEN
D2GRIDS PROJECTLANCERING: OP NAAR 5G WARMTENETTEN
d2grids projectlancering: op naar 5g warmtenetten
27 mei 2019
D2GRIDS is een acroniem voor ‘demand driven grids’ (of in het Nederlands ‘vraaggestuurde netten’). Dit nieuw Interreg Noord-West Europa (NWE) project, gecoördineerd door Mijnwater Ltd., wil over heel ...
Lees meer
Het aanpakken van voedselzekerheid en het stimuleren van de ontwikkeling van aardwarmte
Het aanpakken van voedselzekerheid en het stimuleren van de ontwikkeling van aardwarmte
het aanpakken van voedselzekerheid en het stimuleren van de ontwikkeling van aardwarmte
27 mei 2019
De ontwikkeling van hernieuwbare energie, als een belangrijke bron van wereldwijde energieopwekking is het afgelopen decennium heel snel gegaan. In 2018 waren hernieuwbare energiebronnen goed voor ong ...
Lees meer
Federale sociale tarieven voor warmtenetten
Federale sociale tarieven voor warmtenetten
federale sociale tarieven voor warmtenetten
27 mei 2019
Op 11 april keurde de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers een Koninklijk Besluit goed over de sociale tarieven voor warmtenetten.
Lees meer
Zandlopermodel schept draagvlak voor warmtenetten
Zandlopermodel schept draagvlak voor warmtenetten
zandlopermodel schept draagvlak voor warmtenetten
27 mei 2019
Hoe verzoen je de soms tegenstrijdige belangen van de partners in warmtenetten? Tom Prinzie, vicevoorzitter van Warmtenetwerk Vlaanderen, heeft daarvoor een multi-actor aanpak ontwikkeld. “Stel de dri ...
Lees meer
VWEA verwelkomt het initiatief van Defensie om in bepaalde zones grotere windturbines toe te laten
VWEA verwelkomt het initiatief van Defensie om in bepaalde zones grotere windturbines toe te laten
vwea verwelkomt het initiatief van defensie om in bepaalde zones grotere windturbines toe te laten
23 mei 2019
VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie verwelkomt het initiatief van Defensie, waarbij in bepaalde radarzones grotere windturbines worden toegelaten.
Lees meer