Ode
Warmtewende 2050: Strategische visie van ODE op de groene warmtetransitie

Warmtewende 2050: Strategische visie van ODE op de groene warmtetransitie

24 september 2021

ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie, werkt actief rond het thema groene warmte via haar
drie technologieplatformen: het Warmtepompplatform (WPP), het Bio-energie-platform (BEP) en
Warmtenetwerk Vlaanderen. Met deze strategische en geïntegreerde visietekst wil ODE bijdragen aan
het Vlaamse beleid inzake groene warmte.

Deze visietekst schetst een gewenst toekomstbeeld voor 2050 waarbij we de toekomstige warmtevraag
in Vlaanderen invullen door hernieuwbare en CO2-neutrale warmtebronnen. De focus hierbij gaat naar
de (invulling van) de gebouwgebonden warmte- en koudevraag, zowel residentieel als niet-residentieel.
Industriële proceswarmte heeft ook een belangrijk aandeel in het verbruik, maar komt in deze visietekst
enkel aan bod in het kader van uitkoppeling van restwarmte voor warmtenetten.

Het rapport