Ode
Pleidooi voor een duurzame en transparante energiefactuur

Pleidooi voor een duurzame en transparante energiefactuur

12 oktober 2021

ODE heeft samen met de Bond Beter Leefmilieu een pleidooi opgesteld dat dringend een hervorming van de energiefactuur vraagt. Die factuur moet duurzamer en rechtvaardiger!

De elektriciteitsfactuur is een belastingbrief geworden, waar allerlei kosten – die vaak te maken hebben met de energietransitie – op terecht gekomen zijn. Op fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas is dat veel minder het geval. Daardoor worden duurzame manieren om ons te verwarmen (met bijv. warmtepompen) en te verplaatsen (met elektrische voertuigen) ontmoedigd ten voordele van het gebruik van milieuvervuilende en klimaat schadende brandstoffen. De eenzijdig lasten op elektriciteit werkt de elektrificatie tegen, die nochtans een belangrijke katalysator voor het verduurzamen van ons energieverbruik is.

De energiefacturen informeren ons dus niet over de echte interne en externe kost van de energie die we verbruiken. Daarenboven draagt niet iedereen evenveel bij terwijl wel iedereen de baat heeft van een duurzamer energiesysteem.

Een hervorming van de energiefactuur dringt zich dus meer dan ooit op, zeker nu de energieprijzen door het dak gaan.

Daarom vragen wij u om onze oproep voor een snelle hervorming van de energiefactuur te steunen.

Steun het pleidooi voor een duurzame en transparante energiefactuur door dit formulier in te vullen.