Ode
GSC-knip: Vlaamse regering negeert maatschappelijke impact

GSC-knip: Vlaamse regering negeert maatschappelijke impact

02 februari 2023

De Vlaamse regering buigt zich morgen opnieuw over de knip in de certificaten voor PV-systemen. Die zou volgens ODE vooral KMO’s en landbouwers treffen, zoals een nieuwe studie door REBEL aantoont.

Morgen, vrijdag 3 februari, staat het dossier van de GSC-knip opnieuw geagendeerd op de Vlaamse ministerraad met het oog op de goedkeuring na een nieuwe adviesvraag aan de Raad van State.

De Raad Van State onthoudt zich echter van een tweede advies omdat er geen echte wijzigingen zijn tegenover het eerste advies. De bezorgdheden die de Raad Van State beschreef in zijn eerste advies zijn met andere woorden nog steeds onbeantwoord.

Men is enkel bezig met de juridische haalbaarheid van de maatregel, terwijl men de maatschappelijke impact negeert” stelt Dirk Van Evercooren, Algemeen Directeur ODE.

ODE-Vlaanderen onderbouwt deze stelling met een nieuwe gegevensanalyse, uitgevoerd door het studiebureau REBEL, in opdracht van ODE. Deze nieuwe analyse bevestigt dat:

  • De geplande GSC-knip meer dan 2.000 Vlaamse ondernemingen zou treffen, hoofdzakelijk (minimaal 1.342) KMO’s en landbouwers;
     
  • 89% van alle zonnepaneelinstallaties op bedrijfsdaken van voor 2013 geïmpacteerd wordt;
     
  • voornamelijk kleine installaties, veel meer dan grote installaties, worden getroffen.


Dat de maatregel niet goed is voor de Vlaamse economie is nu al voelbaar. Deze week bleek nog dat het aantal zonne-installaties bij Vlaamse KMO's in dalende lijn ligt. Dit komt door het gebrek aan vertrouwen in het beleid. Door te volharden in dit dossier ondermijnt men de investeringszekerheid.”, geeft Dirk Van Evercooren, algemeen directeur ODE, nog mee.

Lees verder in het volledige persbericht