Ode
Waterstof: geen rol in gebouwverwarming

Waterstof: geen rol in gebouwverwarming

30 maart 2023

In totaal 37 onafhankelijke studies hebben nu geconcludeerd dat waterstof geen significante rol zal spelen in woningverwarming.

Geen enkele onafhankelijke studie ondersteunt de beweringen van gasdistributeurs en ketelfabrikanten dat grote hoeveelheden waterstof nodig zullen zijn om gebouwen te verwarmen.

In oktober vorig jaar publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Joule een peer-reveviewed onderzoek van onafhankelijke studies naar koolstofvrije verwarming. Het artikel argumenteerde dat elke studie - alle 32 in totaal - concludeert dat waterstof geen rol van betekenis zou spelen bij koolstofvrije verwarming.

De auteur van die "meta-analyse", energieonderzoeker Jan Rosenow, zegt nu dat er nog vijf studies aan de lijst kunnen worden toegevoegd - nu gasdistributeurs, ketelfabrikanten en hun aanhangers blijven beweren dat H2 in de toekomst een belangrijke rol zal spelen bij de verwarming van onze huizen.

Overzicht van de  5 nieuwe studies.

Ook een studie van de aardgassector komt tot hetzelfde besluit

Waterstofketels zijn geen economische manier om warmte koolstofvrij te maken, aldus een door gasbedrijven gesteunde studie. Het door de Duitse regering gefinancierde onderzoek weerlegt ook de beweringen van de fossiele brandstofindustrie dat het hergebruik van het gasnet voor waterstof goedkoper is dan de verbetering van het elektriciteitsnet voor warmtepompen.

Een nieuw onderzoek naar waterstofverwarming, gesteund door ten minste drie gasbedrijven, heeft geconcludeerd dat het gebruik van waterstofketels oneconomisch en inefficiënt is, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de kosten van netaanpassingen.

Maar de studie, van het door de Duitse regering gefinancierde Norddeutches Reallabor (NRL) project (losjes vertaald als de Noord-Duitse proeftuin), kwam ook tot de conclusie dat afvalwarmte van groene waterstofprojecten een essentieel stuk van de puzzel kan vormen voor het koolstofvrij maken van warmte, als het wordt hergebruikt in warmtenetten.

Meer info in de Duitse studie.