Ode
ODE Algemene vergadering: verslag

ODE Algemene vergadering: verslag

03 mei 2023

Op vrijdag 28 april verzamelden zo’n 65 leden van ODE in de prachtige spiegelzaal van De Markten in Brussel voor de Algemene vergadering 2023.

De leden hoorden dat onze organisatie in een goede financiële situatie verkeert. Een voorzichtig uitgavenbeleid in 2022, omwille van de onzekerheid rond de economische toestand en de indicaties dat onze (al zeer beperkte) werkingsmiddelen vanuit de overheid zouden dalen in 2023, liet toe om 2023 in een relatief gunstige positie aan te vatten.

Vervolgens hoorden de leden het verslag over de werkzaamheden van 2022 en de plannen voor de rest van 2023 vanwege de beleidsmedewerkers van de technologieplatformen VWEA, PV Vlaanderen, Warmtenetwerk Vlaanderen, Warmtepomp Platform en Bio-energie Platform, maar ook vanuit ODE-koepel en specifiek de werkzaamheden rond Systeemintegratie. Een mooie gelegenheid voor het ODE-team om hun dagelijks werk toe te lichten aan de brede groep van aanwezige leden!

Vervolgens werd een speciale dank uitgesproken voor Bart Bode, afscheid nemend directeur van VWEA die met pensioen vertrok en voor Francine Raes, die jarenlang als externe boekhouder de financiële werking van ODE ondersteunde. Beiden werden ze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

In de namiddag vervoegden nog extra vertegenwoordigers van de leden de groep voor de workshop waarmee we voeding wilden geven aan het tot stand komen van ons memorandum voor de verkiezingen 2024. Onder het motto “Hoe versnellen we de energietransitie in de komende legislatuur?”.

We kregen een inleiding in het transitiedenken door professor Gerard Govers, voorzitter van het Vlaams Opvolgpanel Klimaat, dat de Vlaamse regering adviseert.

Vervolgens werd in 4 groepen gewerkt en debatteerden de leden over wat er nodig is om de energietransitie naar een hogere versnelling te doen schakelen.

We sloten het formele deel van de dag af met een kort debat tussen een aantal deelnemers en hieven vervolgens het glas op een geslaagde ‘ODE-dag’. Dank aan al wie bijdroeg!