Ode
Impact van klimaatneutraliteit op jobs in 2050

Impact van klimaatneutraliteit op jobs in 2050

03 juli 2023

Op 5 juni 2023 heeft de FOD Leefmilieu een nieuw onderzoekshet rapport gepubliceerd over de impact van klimaatneutraliteit tegen 2050 op de Belgische arbeidsmarkt.

Onder invloed van de transitie zullen er in bepaalde sectoren banen verdwijnen, bestaande banen zullen transformeren en nieuwe banen zullen gecreëerd worden om aan de behoeften van de transitie te voldoen. Het rapport wil mechanismen in kaart brengen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt de klimaattransitie ondersteunt en dat de vaardigheden beschikbaar zijn om die transitie tot een succes te maken.  Het beoogt ook de meest kwetsbare personen te beschermen door hun toegang tot kwaliteitsbanen te garanderen via opleiding en omscholing.

In het rapport, dat werd gepresenteerd in het kader van de conferentie over een rechtvaardige transitie in België, worden meer dan twintig verschillende actielijnen voorgesteld om de actoren en de politieke besluitvormers bij de transitie te ondersteunen.

Het werd opgesteld door een consortium van deskundigen van CLIMACT, HIVA - KULeuven en LENTIC - ULiège op basis van een uitgebreide literatuurstudie en drie casestudies over de circulaire economie in Vlaanderen, de digitalisering in Wallonië en de renovatie van gebouwen in Brussel.

Meer info: volledige studie (PDF)