Ode
EFRO-oproep hernieuwbare energie gelanceerd

EFRO-oproep hernieuwbare energie gelanceerd

26 oktober 2023

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is op zoek naar projecten die zich richten op een versnelde toename van hernieuwbare energie in Vlaanderen.

De nadruk ligt voornamelijk op innovatieve piloot- en demonstratieprojecten, met speciale aandacht voor investeringsprojecten. Hoewel ondersteunende werkzaamheden bij de ontwikkeling en exploitatie van infrastructuur niet worden uitgesloten, moeten ze wel beperkt blijven. Uitsluitend operationele projecten komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Meer info in dit artikel van VVSG