Ode
Hernieuwbare energie: Raad keurt nieuwe regels goed

Hernieuwbare energie: Raad keurt nieuwe regels goed

26 oktober 2023

De Raad heeft op 9 oktober de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie aangenomen. Doel is het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van de EU tussen nu en 2030 op te voeren tot 42,5%, met de mogelijkheid van een vrijwillige extra 2,5% om tot 45% te komen. Alle lidstaten moeten hun steentje bijdragen.

De richtlijn scherpt de streefcijfers voor de sectoren vervoer, industrie, gebouwen en stadsverwarming en -koeling aan. Dit moet het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen in sectoren waar dit nog moeizaam verloopt.

Meer info in dit artikel van EU