Ode
Studiedag EU Green Deal

Studiedag EU Green Deal

26 oktober 2023

De Green Deal is het eerste Europese klimaatplan van de Europese Commissie om de Europese Unie te veranderen in een klimaatneutraal en duurzaam continent tegen 2050. De Green Deal bevat verschillende maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de bevordering van hernieuwbare energie, de verbetering van energie-efficiëntie in gebouwen en de bevordering van duurzame mobiliteit.
 

Wat houdt dat nu in voor ons? Deze early warning over wat er vanuit EU op ons afkomt en kader schetst voor de komende 5 à 10 jaar.
Is het FIT for 55-pakket een rustig stijgende zeespiegel die op ons afkomt of een tsunami?

 

COGEN en ODE Vlaanderen presenteren u de finale herzieningen van deze Europese wetgeving en de impact ervan op de verschillende technologieën.

Meer info over de studiedag