Ode
De tweede editie van het Energy Transition Congress ging door op 11 december 2023

De tweede editie van het Energy Transition Congress ging door op 11 december 2023

21 december 2023

Het Energy Transition Congress 2022 was een inspiratiebron om het visionaire aspect van de energietransitie – met als leidraad de Green Deal en REPowerEU – in de praktijk te brengen met concrete acties.

Na de succesvolle eerste editie in 2022, vond op 11 december de tweede editie plaats op een speciaal moment: de COP28 was in volle gang en we staan aan de vooravond van Europese, federale en regionale verkiezingen. Het was dus hét uitgelezen moment om de acties die zijn ondernomen te analyseren en aanbevelingen te formuleren voor het nieuwe beleid dat in 2024 zal worden gevoerd. 

Daarom richtte de conferentie zich op de vier overheidsniveaus (Europees, federaal, regionaal en lokaal), met telkens een plenaire sessie met bijdragen van experts in energietransitie, gevolgd door een debat met panelleden die dagelijks de energietransitie in praktijk brengen. 

Energy Transition Congres is een gezamenlijk initiatief van Techlink, EDORA en ODE.

In de volgende legislatuur moeten we inzetten op een drastische versnelling van de energietransitie en dat zowel op Europees, federaal, regionaal als lokaal beleidsniveau.

Het Congres toonde aan het beleid 7 werven hiervoor.