Ode
Slimme meter goede basis voor investeringen in PV en warmtepomp

Slimme meter goede basis voor investeringen in PV en warmtepomp

03 februari 2017

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en Fedelec zien de gefaseerde uitrol van de slimme digitale meter als een kans voor eigenaars van zonnepanelen of warmtepompen. De digitale meter kan het mogelijk maken om op het net geïnjecteerde zonnestroom beter te valoriseren en zo ook geschikte dakoppervlaktes maximaal te benutten. Warmtepompen kunnen dan weer hun diensten aanbieden om elektriciteitspieken af te vlakken door tijdelijk aan een lager vermogen te werken of zelfs uit te schakelen. Dit kan zonder comfortverlies door eerder opgeslagen warmte uit een buffervat te halen.

De federaties ODE en Fedelec drongen aan op garanties dat de rendabiliteit die zonne-energie installaties halen uit het systeem van de terugdraaiende teller gegarandeerd blijft. De regering heeft hier gevolg aan gegeven door de compensatie door de terugdraaiende teller te garanderen voor 15 jaar. Nieuwe installaties met een digitale meter zullen een gelijkwaardige compensatie krijgen. De beslissing van de Vlaamse regering bewaakt op die manier de rechten van de eigenaars van zonnepanelen en creëert tegelijk kansen voor batterijopslag.

Bram Claeys, Algemeen Directeur van ODE concludeert dan ook: “Zonnepanelen installeren blijft op basis van deze beslissing een verstandige investering. Wij zien hier een gezonde basis voor blijvende gestage groei van de sector.” Hij vraagt minister Tommelein verder om de invoering van de slimme meter te koppelen aan een nieuw toekomstgericht elektriciteitstarief, dat eigenaars van zonnepanelen correct vergoedt voor elektriciteit, flexibiliteit en diensten aan de netbeheerder.

De terugdraaiende teller zorgt vandaag dat kleine zonne-energie (PV) installaties zonder bijkomende subsidies rendabel zijn. De slimme meter invoeren is een logische stap naar een toekomstgericht energiesysteem. ODE en Fedelec dringen daarbij wel aan op een gefaseerde uitrol, van een eenvoudige digitale meter zodat de kosten voor de consument onder controle kunnen blijven.

Kris Van Dingenen, adjunct-directeur van Fedelec: “Het ligt voor de hand om de uitrol van de slimme meters te starten bij bepaalde specifieke doelgroepen, zoals gezinnen met zonnepanelen, batterijopslag, warmtepompen of elektrische voertuigen. Stuurbare elektrische verbruikers zijn immers cruciaal in het toekomstige energienet.”

Vandaag beperkt de terugdraaiende teller de dimensionering van PV systemen op het lokale verbruik. Iemand heeft er immers geen baat bij een groter PV systeem te installeren dan nodig voor het eigen verbruik. Als daardoor dakoppervlak onbenut blijft, is dat eigenlijk een verspilling van dakoppervlak. Een slim tarief dat ook het delen van extra zonnestroom met buren mogelijk maakt kan dit euvel verhelpen. Dit brengt zonne-energie bovendien binnen bereik van gezinnen zonder geschikt dak of met beperktere financiële middelen.