Ode
Energievisie moet Vlaanderen toekomstbestendig maken

Energievisie moet Vlaanderen toekomstbestendig maken

19 mei 2017

De vandaag door de Vlaamse regering goedgekeurde energievisie heeft de juiste algemene insteek. “De hernieuwbare energiesector kijkt uit naar de verdere concretisering”, reageert Bram Claeys, Algemeen directeur van de Organisatie Duurzame Energie. ODE is tevreden dat de Vlaamse regering zich baseerde op de input die ze kreeg van de in de Stroomversnelling verzamelde energiestakeholders. ODE vraagt de regering zich nu te concentreren op het identificeren van meer concrete doelstellingen en het hervormen van de energiemarkt zodat die klaar is voor de overgang naar 100% hernieuwbare energie.

ODE werkte actief mee aan de consensus aanbevelingen van de Stroomversnelling en trok de werkgroep hernieuwbare energie. In vergelijking met de andere gewesten volgde Vlaanderen hier een veel beter op maatschappelijk overleg gebaseerd voortraject. “Niettegenstaande de discussies verre van altijd evident waren, staan wij klaar in de volgende fase de concretisering van de visie in doelen en plannen mee te ondersteunen”, stelt Bram Claeys.

Concreet vraagt de sector van de Vlaamse hernieuwbare energiebedrijven om werk te maken van een concrete becijferde doelstelling voor hernieuwbare energie tegen 2030 die in lijn ligt met een overgang naar 100% hernieuwbare energie op langere termijn. Verder steunt de sector de regering in haar voornemen om de energiemarkt en de netten te hervormen zodat ze meer decentrale en hernieuwbare energie aankunnen. Een praktisch voorbeeld: de stookolie- en aardgasprijzen zijn nu kunstmatig in het nadeel van hernieuwbare warmte. De Vlaamse regering kan geschiedenis schrijven door de lasten van elektriciteit te verschuiven naar fossiele brandstoffen, zoals de Stroomversnelling aanraadde.