Ode
MEMORANDUM ODE: REGEERAKKOORDEN VOOR EEN DUURZAME ENERGIETRANSITIE

MEMORANDUM ODE: REGEERAKKOORDEN VOOR EEN DUURZAME ENERGIETRANSITIE

09 april 2019

Het momentum voor de omslag naar een volledig of grotendeels op hernieuwbare energie gebaseerd energiesysteem neemt toe. België is één van de landen met de grootste positieve economische impact van het uitvoeren van het klimaatakkoord van Parijs. De energietransitie is voor België een enorme economische opportuniteit.

In haar memorandum levert ODE concrete insteken voor de regeringsonderhandelingen die de energietransitie de komende legislatuur op het juiste spoor kunnen zetten.

ODE beveelt aan om ambitieuze en haalbare doelstellingen voor 2030 te zetten, samen met proactieve beleidsmaatregelen om deze te bereiken. ODE vraagt de Belgische doelstelling op te trekken naar minstens 25% hernieuwbare energie in 2030.

De Vlaamse energievraag bestaat voor 60% uit warmte. De verduurzaming van warmte is een van de grootste uitdagingen in de energietransitie. Verschuif heffingen uit het elektriciteitstarief naar het gastarief, zodat lagere stroomtarieven de groei van warmtepompen stimuleren en hogere gastarieven warmtenetten beter haalbaar maken. Combineer dit met een CO2-heffing op fossiele brandstoffen en op elektriciteit.

De wet op de kernuitstap voorziet de sluiting van de zeven Belgische kernreactoren tussen 2022 en 2025. Het is duidelijk dat we nieuwe capaciteit zoveel mogelijk moeten invullen met hernieuwbare energie, WKK en flexibiliteit door vraagsturing en sectorkoppeling.

Lees hier het ODE memorandum.