Ode
Unieke coalitie vraagt plaatsingsstop stookolieketels en voordeliger groen verwarmen

Unieke coalitie vraagt plaatsingsstop stookolieketels en voordeliger groen verwarmen

25 april 2019

Een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten bundelt de krachten om de politieke partijen voor de verkiezingen een glashelder signaal rond groene warmte te zenden. “Wij zijn klaar voor de omslag naar volledig duurzame verwarming van gebouwen. Aan de volgende regering om deze omslag mogelijk te maken.” De coalitie presenteert drie voorstellen: de plaatsing van nieuwe stookolieketels stop zetten in de volgende regeerperiode, een lastenverschuiving richting fossiele brandstoffen realiseren en het voor iedereen mogelijk en voordelig maken om groen te verwarmen.

Vandaag verwarmt 90% van de huishoudens met stookolie of aardgas. Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens kiezen voor een groene manier van verwarmen zoals met warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa. Pijnpunt: de lasten op de duurzaamste vormen van verwarming zijn momenteel het hoogst.

Lees het pleidooi 

Lees de toelichting

De lijst met ondertekenaars 

Lees het persbericht ODE - BBL pleidooi groene warmte