Ode
Verlaging steun groene stroom: rationele basis ontbreekt

Verlaging steun groene stroom: rationele basis ontbreekt

25 oktober 2019

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van energieminister Demir om de rendabiliteit van investeringen in groene stroom te verlagen. De sector van de hernieuwbare energie biedt zich aan voor een rationele dialoog. Een objectieve analyse om deze aanpassing te motiveren ontbreekt momenteel.

Minister Demir voert in sneltreinvaart enkele beslissingen uit het regeerakkoord uit. De  ondersteuning voor groene stroom verlaagt op zeer korte termijn, al vanaf begin 2020. ODE wijst erop dat de ontwikkeling van met name wind- en zonne-energie in Vlaanderen daarmee dreigt te vertragen.

In de berekening van de ondersteuning verlaagt de minister het rendement waarop een investeerder kan rekenen. Daarvoor haalt de minister de lagere financieringskost aan. Waarom de berekening daarvoor moet aangepast worden is echter onduidelijk. Het model berekent de steun al op basis van evoluerende marktcijfers waaronder de financieringskost. Daardoor daalt die steun overigens jaar na jaar. Het systeem werkt dus. Voor zonne-energie past men de berekening van ondersteuning nog verder aan, om projecten meer richting daken met veel lokaal verbruik te sturen. Netto betekent de aanpassing dat een groot potentieel aan dakoppervlakte niet gebruikt zal worden en dus een beperking van de potentiële investeringen in zonne-energie in Vlaanderen.

We staan aan de vooravond van 2020, het jaar van de waarheid voor de Belgische hernieuwbare energiedoelstelling. De hernieuwbare energiedoelstelling dient zich aan als lastig te halen. Het is nu dus niet het moment om nog meer drempels voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie op te werpen.

Bram Claeys, algemeen directeur van ODE: “Wij begrijpen en steunen de wil van de regering om de energietransitie kostenefficiënt te laten verlopen. Maar laat ons de discussie objectief en niet vanuit een buikgevoel voeren.”

Alles kan beter, en daarover wil de sector graag in een open dialoog treden. De sector ziet het systeem vandaag echter goed werken. Het zal bovendien zorgen voor een geleidelijk uitfaseren van steun.