Ode
Reactie ODE op persbericht Vlaamse regering 15 januari 2021

Reactie ODE op persbericht Vlaamse regering 15 januari 2021

15 januari 2021

ODE Vlaanderen verwelkomt de snelle reactie van de Vlaamse regering naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof. In onze reactie op het arrest gisteren betreurden we het negatief effect van deze beslissing op veel gezinnen die de afgelopen jaren in zonnepanelen investeerden. Nog niet alle details van de beslissing zijn echter duidelijk.

De Vlaamse regering besliste over een compensatie voor de ruim 101.000 gezinnen die nu al zonnepanelen en een digitale meter hebben en waarvan de installatie nog onvoldoende rendement kon genereren. Zij krijgen een eenmalige compensatie (dus een premie, net zoals de investeringspremie die gezinnen onder bepaalde voorwaarden kunnen krijgen als ze vanaf dit jaar zonnepanelen plaatsen).

We hopen verder dat de Vlaamse regering bij haar voornemen blijft om het plaatsen van een thuisbatterij of warmtepompboiler te stimuleren, omdat dit een betere integratie van zonnestroom in het elektriciteitsnet ten goede komt. Ook een verhoging van het budget voor en bijsturing van de thuisbatterijpremie blijft wenselijk. De expertise van ODE kan helpen om deze maatregelen mee verder uit te werken.

Ook werd een compensatie beslist voor wie nog geen digitale meter heeft, maar er in de toekomst een krijgt en op dat moment nog geen voldoende rendement kon genereren.

Algemeen directeur ODE Dirk Van Evercooren: “Hiermee wordt een stap gezet om het vertrouwen te herstellen. Het risico was dat het draagvlak voor investeringen in zonnepanelen verder zou aangetast raken door de vele wijzigingen in het ondersteuningsbeleid, zelfs al moet benadrukt worden dat het arrest alleen invloed heeft op het verleden.”

Een investering in zonnepanelen blijft dus zinvol voor de gezinnen en voor de maatschappij!