Ode

Nieuw kwaliteitskader voor collectieve warmtelevering via afleversets

Werkgroep kwaliteit afleversets

Om te garanderen dat warmteklanten kunnen genieten van zorgeloze verwarming, is de kwaliteit van de installatie en de afregeling essentieel.  

Daarom hebben de twee organisaties ATTB en Warmtenetwerk Vlaanderen samen een werkgroep voor het bevorderen van kwalitatieve afleversets opgericht. Het doel is om een onafhankelijk kader op te stellen voor kwaliteitsvolle installaties, zowel voor warmtenetten als voor collectieve warmteproductie. 
Dit gebeurt in onderlinge samenwerking en met onafhankelijke wetenschappelijke onderbouwing door onderzoekscentra.

Charter voor deelnemers

De werkgroep heeft als eerste stap een charter opgesteld dat een aantal afspraken op een rij zet. De ondertekenaars engageren zich om deze te respecteren. 

Oproep voor deelname

De werkgroep wil haar boodschap verspreiden naar een ruime groep partners: installateurs, beroepsfederaties, kenniscentra enz. Daarom nodigen we ook u uit om het “Charter Heat Interface Unit” te ondertekenen.

Wil u ook meedenken over het nieuwe kwaliteitskader?
- onderteken het Charter door het invullen van dit formulier;
- uw kandidatuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de werkgroep HIU (van ATTB en WNVL);
- na goedkeuring publiceren we uw logo op de lijst van ondertekenaars, o.a. op de websites van ATTB en WNVL

“Code van goede praktijk”

Het kwaliteitskader moet specifiek voor afleversets een nieuwe “code van goede praktijk” worden voor het correcte ontwerp, installatie, indienststelling, onderhoud en dienst na verkoop. De code is bedoeld voor studiebureaus, fabrikanten, invoerders en installateurs van dergelijke systemen.
Ze verbinden zich ertoe om correcte ontwerpen en productgaranties aan te bieden maar ook technische opleidingen en ondersteuning voor hun installateurs en diensten na verkoop.

Deze code is momenteel nog niet beschikbaar, maar wordt ontwikkeld door de gemeenschappelijke werkgroep Heat Interface Unit van Warmtenetwerk Vlaanderen en ATTB. U kan vanuit uw bedrijf deelnemen aan deze werkgroep (zie hierlangs).